Brandveiligheid

Brandveiligheid van het rieten dak

Sinds de mens zich voor langere tijd op een plek is gaan vestigen heeft hij huizen gebouwd die meer zijn dan een onderkomen voor een nacht. Steeds is hij op zoek geweest om deze huizen fraaier en duurzamer te maken. Vooral na het ontstaan van steden en dorpen heeft ook brandveiligheid de aandacht gekregen die het verdient. Ook voor het rieten dak is altijd gezocht naar methoden en hulpmiddelen die het dak duurzamer en brandveiliger konden maken. Tot voor kort betekende een brandveiliger dak echter altijd vooral een minder duurzaam dak. Tegenwoordig kunnen brandveilig en duurzaam wel samen gaan. Een volgens de laatste inzichten opgebouwd rietdak is brandveiliger dan men 25 jaar geleden voor mogelijk had gehouden.

Het Schroefdak:

Een ontwikkeling die vooral veel heeft bijgedragen tot het verkleinen van het brandgevaar is de ontwikkeling van het schroefdak. Bij dit dak wordt het riet rechtstreeks op een gesloten ondergrond aangebracht. Er bevindt zich niet langer een luchtspouw (of andere open ruimte) onder het rietpakket. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat zuurstof van binnenuit, door een vuurhaard op het dak, wordt aangezogen, waardoor een eventuele rietbrand niet echt uitbreekt maar het riet slechts gaat smeulen of zelfs dooft. Deze constructie is niet langer wind- en tocht open maar indien goed aangebracht vormt het dak een gesloten constructie. In vergelijking met het traditionele rieten dak is er een harde scheiding aanwezig tussen het rietendak en het daaronder gelegen pand. Van een fel uitslaande, niet beheersbare brand is hierdoor bij deze constructie geen sprake meer. Het tegen brand verzekeren van een huis met een schroefdak kan daarom tegen hetzelfde tarief als een huis met een pannendak.

N.B. u voldoet met enkel een schroefdak nog niet altijd aan het Bouwbesluit!

Voor nog meer brandveiligheid, bijvoorbeeld een bepaalde tijd brandveilig ook bij brand van binnenuit, dan kan het schroefdak worden bevestigd op een steenwolpaneel met een bewezen brandweerstand.

Het Bouwbesluit:

In artikel 2.85 wordt bepaald dat een dak niet brandgevaarlijk mag zijn wanneer het pand is gelegen binnen 15 meter van de perceelgrens. Er zijn op dit moment 3 manieren om aan deze eis te voldoen: 
- het bouwen volgens gelijkwaardigheid 
- het installeren van een goedgekeurde sprinklerinstallatie. 
- het toepassen van een goedgekeurde brandvertragende coating. Een rieten dak voorzien van 1 van bovenstaande oplossingen voldoet aan deze eis.

Geen enkele gemeente in Nederland kan voor een dergelijk rieten dak op technische gronden de bouwvergunning weigeren.

Sprinkerinstallatie:

Een andere mogelijkheid om aan het bouwbesluit te voldoen is het installeren van een goedgekeurde sprinklerinstallatie. Dit komt er in het kort op neer dat zodra er een vlam gedetecteerd wordt de blusinstallatie in werking treed, eventueel gekoppeld aan een melding bij de brandweer. Op dit moment is het Flying Brands Detection System van Rupako het enig TNO goedgekeurde sprinklersysteem (uw rietdekker u hier ook nader over informeren).

Brandvertragende coating:

De laatste 15 jaar heeft zich een stormachtige ontwikkeling voorgedaan, die heeft geleid tot een nieuwe generatie brandvertragers; deze bezitten een goede brandvertragende werking en zijn niet schadelijk voor het riet, indien deze juist (dus niet te dik) worden aangebracht.

Niet alle brandvertragers zijn even onschadelijk voor het riet, dus informeer u bij uw rietdekker.

De coating wordt na het dekken van het dak aangebracht (gespoten). Meer informatie over brandvertragende coatings kunt u vinden bij het onderwerp brandvertrager.

Het brandveilige dak:

De brandveiligheid van het moderne rieten dak kan voor meer dan 95% worden toegeschreven aan het schroefdak en voor minder dan 5% aan een additionele behandeling met een brandvertragende coating. 
Het schroefdak is ook na een uur smeulen nog binnen 5 minuten met de tuinslang te blussen. Dankzij de dichte ondergrond ook nog met minimale waterschade. Deze brandveilige constructie is bovendien gedurende het gehele leven van het dak gegarandeerd. Een spectaculaire uitslaande brand met vliegvuurgevaar naar de omgeving is bij een schroefdak vrijwel uitgesloten en niet groter dan bij een huis met een pannen dak. In de praktijk blijkt dat een additionele behandeling met een brandvertrager weinig toevoegt aan de brandveiligheid van het schroefdak.