Onderhoud

Onderhoud van het rieten dak.

Nog geen 50 jaar geleden werd er nauwelijks onderhoud gepleegd aan rieten daken op het gebied van algen- en mosbestrijding. Algen en mos schenen geen nadelige effecten te veroorzaken met betrekking tot de levensduur van het rieten dak. Dit lijkt de laatste jaren te veranderen.

Het lijkt nu zo te zijn dat met name algenontwikkeling wel degelijk een zeer nadelige invloed heeft op de levensduur van een rieten dak. Zeker wanneer de algen een gesloten laag vormen.

Een kleine investering in het preventief onderhoud betaalt zich terug in de vorm van een relevante levensduurverlenging van het rieten dak.

Vraagt u mij naar het onderhoudscontract!